Aanvraagformulier winterstalling

Indien u het formulier volledig invult en verzendt, gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van en instemt met onderstaande:

 • Voor schade, direct of indirect, ontstaan bij het gebruik van de giek, of tijdens het verblijf op het terrein, kan de vereniging en/of de hellingploeg nimmer aansprakelijk gesteld worden.
 • Voor het hellingen dient uw boot ALL Risk verzekerd te zijn en een kopie van uw polis moet worden ingeleverd bij havenmeester of secretariaat; secretariaat@wsvdeoudehorn.nl
  Indien de kopie niet in ons bezit is op de afgesproken dag, kan uw boot niet worden “gehellingd”.
 • U dient zelf aanwezig te zijn tijdens het hellingen van de boot.
 • Er moet een deugdelijk zeil onder de boot liggen als u gaat verven en schuren. Met schuursel mag u anderen niet hinderen. Laat vuil niet op het zeil liggen. Verfblikken e.d. dient u zelf af te voeren naar de Gemeentewerf en mogen niet achterblijven op het terrein. Alleen in speciale gevallen en in goed overleg met de havenmeester kan dit worden aangeboden voor de container chemisch afval.
 • Op zondag mag er geen gebruik worden gemaakt van mechanische hulpmiddelen en mogen alleen werkzaamheden worden uitgevoerd die geen lawaai veroorzaken.
 • Tijdens de tweede week dat u op de kant ligt gelden de volgende afspraken:
  – Schuren alleen op even dagen
  – Schilderen op oneven dagen of op even dagen voor eigen risico.
 • Zorg voor goede touwen aan de boot, zowel in het water als bij het hellingen.
 • Nadat uw boot weer te water is gelaten, dient u zelf de zeilen etc. op te ruimen.
 • Op de kant mag de motor van uw boot niet worden gestart.
 • Verdere voorwaarden, tarieven en regels kunt u inzien op onze website of opvragen bij het secretariaat.
 • Indien wordt geconstateerd dat niet aan deze regels wordt voldaan, wordt dit gerapporteerd aan het bestuur en kunt u van het terrein verwijderd worden en uw recht op donateur/lidmaatschap verliezen.

Succes!