Aanvraagformulier donateurschap

  • Donateurs mogen gebruik maken van onze faciliteiten en hebben toegang tot onze festiviteiten maar hebben geen stemrecht tijdens de ledenvergadering en dienen zich aan de geldende regels te houden.
  • Na indiening van het aanvraagformulier wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het bestuur.
  • Meer informatie over het lidmaatschap en donateurschap van de vereniging of over ligplaatsen, vindt u hier.