Aanvraagformulier lidmaatschap en ligplaats

ENKELE VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN VASTE LIGPLAATS:

  • Indien er een wachtlijst is voor een ligplaats, wordt u eerst donateur totdat een ligplaats vrijkomt. Bij het toekennen van een ligplaats gaan personen die het dichtst bij Leerdam wonen voor. Ook wordt rekening gehouden met de afmetingen van de vrije ligplaats en die van uw boot.
  • Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient uw boot verzekerd te zijn en een kopie van uw polis worden ingeleverd bij of gemaild aan het secretariaat:  secretariaat@wsvdeoudehorn.nl
  • De grootte van de boot is van belang. De maximale bootlengte in de haven is 12,5 meter.  
  • Verdere voorwaarden en regels kunt u hier inzien en downloaden of opvragen bij het secretariaat.